Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie pełni w niej funkcję Dyrektora Generalnego w Investment Friends S.A. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na GPW m.in. FON S.A , ATLANTIS S.A., ELKOP S.A., IFCAPITAL S.A., RESBUD S.A., FLY.PL S.A. Budvar Centrum S.A. i wiele innych, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Przewodniczącym Komisji ds. papierów wartościowych w Business Centre Club, Prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Prywatnych oraz członkiem Konfederacji LEWIATAN.

Źródło opisu: www.novagielda.pl

Źródło zdjęcia: internet