Redaktor naczelny magazynu Businessman Today.

Sieci