Krzysztof Szachogłóchowicz

Starszy Prawnik Trio Legal Snażyk Granicki

Krzysztof Szachogłuchowicz jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnią pracę początkowo jako prawnik wewnętrzny instytucji sektora bankowego, a następnie jako prawnik wewnętrzny w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się bieżącą obsługą prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, FIO, SFIO i FIZ, jak również obsługiwał produkty inwestycyjne oparte na jednostkach uczestnictwa, w tym PPE, IKE i IKZE. Zapewniał obsługę prawną przy tworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu działalności polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych jest również autorem bloga portfelefunduszy.pl, w ramach którego w przyjazny i przystępny sposób przybliża tematykę funduszy inwestycyjnych.

Prywatnie, Krzysztof Szachogłuchowicz jest pasjonatem muzyki oraz sportów wytrzymałościowych.