Trader,  inwestor, prywatny przedsiębiorca, twórca metodologii inwestycyjnej FRAKTAL TRADER, która opiera się na synergii najskuteczniejszych narzędzi w procesie zawierania transakcji krótko i długoterminowych zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym na rynku walut, surowców, a także indeksów giełdowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami finansowymi.  Zakres merytoryczny prowadzonych wykładów opiera na prostocie przekazu w połączeniu z obrazowym  i metaforycznym podejściu do nawet najbardziej skomplikowanych pojęć i zagadnień dotyczących procesu inwestowania.

Sieci