Jakub Polak

Prawnik Trio Legal Snażyk Granicki
 Zdjecia: Jakub SzymczukWww: silaobrazu.plFotografia korporacyjna, reklamowa, portretowa

Zdjecia: Jakub SzymczukWww: silaobrazu.plFotografia korporacyjna, reklamowa, portretowa

Jakub Polak specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii pracował jako prawnik wewnętrzny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie nabył praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Koordynował i uczestniczył w procesach związanych z emisjami i umorzeniami instrumentów finansowych, prowadził postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, uczestniczył w transakcjach kapitałowych przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także pracował przy wdrażaniu nowych regulacji prawnych dot. rynku funduszy m. in. w zakresie ZAFI, MAR i FATCA. Współpracował również z Menadżerem ds. Compliance, w zakresie sporządzania wewnętrznych procedur obowiązujących w Towarzystwie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w kancelariach prawnych, zajmując się m.in. postępowaniami sądowymi i obsługą korporacyjną przedsiębiorstw, a także w departamentach prawnych spółek kapitałowych. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, prawa finansowego oraz podatkowego.

Jakub jest aplikantem radcowskim, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.