Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Polwax S.A.

Posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku „Organizacja i Logistyka Handlu”.

Dominik Tomczyk rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 1997 przechodząc niemal wszystkie jej szczeble od zwykłego pracownika po funkcje prezesa zarządu. Pracował w firmach prywatnych, państwowych oraz dla funduszy inwestycyjnych.

W roku 2012 dokonał wykupu menadżerskiego spółki którą zarządzał i zarządza do dnia dzisiejszego.

Sieci