Prezes Zarządu VFund Sp. z o.o.Artur Chętkowski. Prowadzący posiada bogate doświadczenie w branży doradztwa finansowego, szlifował swoją wiedzę w największych korporacjach na polskim rynku. Jest inwestorem na rynku nieruchomości – zaczął swoją przygodę będąc nastolatkiem od giełdy papierów wartościowych, zaś aktualnie skupia swoją uwagę głównie na nieruchomościach. W grudniu 2014 roku powołał do życia i zarządza spółką VFund.

Celem firmy jest generowanie zysku dla swoich udziałowców poprzez udzielanie pożyczek prywatnych dla klientów indywidualnych lub firm, oraz zakup nieruchomości zadłużonych poniżej wartości rynkowej. Z drugiej strony celem spółki jest wspieranie inwestorów na zasadzie bridging’u. Działalność VFund łączy biznes z realizacją misji pomocy ludziom, których inne instytucje traktują wyłącznie w kategorii płatnik/dłużnik.

Projekt aktywnie się rozwija, co pokazują historyczne wyniki – w latach 2014-2016 spółka udzieliła pożyczek na kwotę ponad 3 200 000 zł. VFund działa w oparciu o rynek nieruchomości, zabezpieczając środki z wysokim dyskontem. Charakter podpisywanych umów pożyczek minimalizuje możliwość straty, nawet w sytuacji, gdy dłużnik przestaje współpracować z VFund w trakcie trwania pożyczki.

 

Sieci